Home / Nyheter / Viktig information till alla deltagare i Ljusne och Kilafors!

Från och med den här terminen kommer varje kurs hos oss innehålla 9 träffar istället för 8, varav en träff på land. Detta eftersom vi driver kurserna som studiecirkel genom Bilda. Studiecirkel innebär att vi kan hålla nere kursavgifterna.

Träffen på land för kurs 1 kommer ske torsdag den 1771 i Förerningarnas Hus i Marmaverken. Kl.18:00 för krabban, Sillen och Rockan, samt kl. 19:00 för Sjöhösten, Minifirren och Firren. 45 minuter vardera.

Innehållet kommer vara åldersanpassat och bland annat innehålla information om issäkerhet och vattenhygien. Mer information om detta kommer på mejl!

Obs! Guppy har enskild informationsträff som vanligt, Inbjudan till denna kommer även den via mejl.