Home / Bli sponsor!

Söderala simhall är en gemytlig mötesplats för flera generationer, från spädbarn till pensionärer. Den bidrar till en levande landsbygd och dess storlek, varierade djup och möjlighet till varmbad gör den utmärkt för en mängd olika aktiviteter.

Simhallen rymmer många olika aktörer och verksamheter, till exempel:

Babysim och simskola för vattenvana, som är vår egen verksamhet.
Skolan, som bedriver bad och simundervisning för eleverna.
Vattengymnastik i olika former, bland annat för pensionärer och gravida.
Timuthyrning till privatpersoner, företag, föreningar med flera.

I april 2003 tog kommunen beslut om nedläggning av simhallen. Simhallen stod tom i ett halvår innan Föreningen Söderhamns Babysim beslöt sig för att överta driften med start i februari 2004. Innan starten rustade vi anläggningen med förhoppning om en varaktighet i driften samt ekonomiska förutsättningar för en fortlevnad.

Genom att anpassa simhallens miljö och utrustning fortsätter vi arbetet med att skapa en ännu attraktivare simhall för olika målgrupper. För att ha möjlighet att fortsätta utvecklingen av simhallen hoppas vi på ett samarbete med Dig och Ditt företag.

/Söderhamns Babysim