Home / Minisim

Minisim

Förkunskaper: Barnet är trygg i vattet ex är bekväm med att få stänk i ansiktet samt vågar vara i vattnet med sin målsman utan flythjälpmedel. Kunna bubbla under ytan. Våga hoppa från kanten. Våga flyta på rygg.

Sälen (Nybörjare minisim)

Denna kurs passar för barn i ca 2,5 – ca 7-8 års åldern. Om barnet inte har de ovanstående förkunskaperna gällande minisim kan de gå denna grupp. Vi kör denna grupp endast om flera barn har behov av det. Barnen får jobba utifrån gemensamma övningar, efter sina förutsättningar och sin egen nivå. Föräldrarna ska ha tagit del av information gällande föreningens policy ex. kring hygien och trivselregler. Det är också viktigt att man även som förälder lyssnar på instruktionerna barnet får i vattnet så att ni kan träna på egen hand också. Ni går gruppen tills barnet är redo att kliva in i en av de ordinarie grupperna Rockan-Hajen.

Målsättningar:

Barnet ska:

  • Acceptera stänk i ansiktet.
  • Känna sig trygg med att vara i vattnet med hela kroppen.
  • Klara av att blåsa bubblor i vattnet med munnen och näsan under ytan.
  • Kunna hoppa från kanten ner i bassängen själv eller med lite stöd.
 • Acceptera att flyta på rygg med stöd av vuxen, av flythjälpmedel eller helt själv

Sjöhästen

Denna kurs passar för barn i ca 2,5 – 4 års åldern. Barn och förälder bör klara målsättningen innan de flyttar upp till nästa grupp. Ni bör därför gå gruppen ca 4 gånger.

Målsättningar:

Barnet ska:

  • Kunna flyta på rygg en kort stund med eller utan förälders hjälp
  • Kunna ta sig upp till ytan och hämta luft med lite stöd
  • Kunna vända tillbaka till kant/matta på eget initiativ
  • Ha provat simma både på mage och rygg på egen hand
 • Delta i alla övningar

Firren

Denna kurs passar för barn i ca 3,5 – ca 5 års åldern. Barn och förälder bör klara målsättningen innan de flyttar upp till nästa grupp. Ni bör därför gå gruppen ca 4 gånger.

Målsättningar:

Barnet ska:

  • Ha fått självförtroende och teknik att prova gå upp och andas under simningen
  • Kunna ta sig fram i vattnet 5 – 10 m på egen hand
  • Kunna flyta på rygg en kort stund på egen hand
  • Kunna glida i vattnet 5 sek.
 • Kunna dyka till botten från kanten och ta sig upp till ytan igen

Hajen

Denna kurs passar för barn i ca 4,5 – 6 års åldern. Barn och förälder bör gemensamt se till att barnet klarar målsättningen. Ni bör därför gå gruppen ca 4 gånger. Detta är vår sista grupp i Ljusne. Nästa grupp finns på Hällåsen där vi har mer utrymme för längre simsträckor och fler utmaningar.

Målsättningar:

Barnet ska:

  • Behärska kort sträcka av crawl och ryggsim
  • Kunna simma 12.5m på egen hand (blandad simning tillåts)
  • Klara simbanorna på egen hand
 • Kunna flyta 5 sek