Home / Babysim

Nybörjare Babysim

Guppy

Vår nybörjargrupp heter Guppy. Vi tar emot nybörjare från tre månader och uppåt. Barnet ska väga minst 4 kilo för att klara av att hålla vämen. Första gången på nybörjarkursen badar vi inte, utan då har vi en informationsträff. Där blir ni informerade om vad ni ska ha med er och vad som kommer att hända under kursen samt en del babysimhistorik. Det finns även tillfälle att köpa ert barns första badbyxor.

Målsättningar:

  • Föräldrar ska ha tagit del av information gällande vår förenings policy ex kring hygien och trivselregler.
  • Barn och föräldrar ska känna sig hemmastadda i vattenmiljön.
  • Barnet ska acceptera vatten över ansiktet.
  • Föräldrar ska ha provat att hålla barnet i både magläge och ryggläge.
 • Föräldrar ska känna till ”vår andningsteknik”. Dvs. inandning före dyk och hålla andan under dyket.

Fortsättningskurs Babysim

Våra fortsättningsgrupper är i första hand riktade till barn som gått babysimkurser hos oss eller annat babysim. I mån av plats tar vi emot barn som inte gått babysim. Vi tittar då på barnets vattenvana, simutveckling samt ålder så de hamnar i en grupp som stämmer överens med deras utveklingsnivå. Vi har följande fortsättningskurser att erbjuda;

Krabban

Denna kurs är i första hand till för barn som har gått nybörjarkursen Guppy och är mellan 5–12 mån gammal. Denna kurs hinner man ofta gå två till tre gånger. Det blir då en välbehövlig repetition samt utveckling av vissa övningar när man går om kursen. Föräldrar och barn bör uppnå målsättningarna innan de flyttar upp till nästa grupp.

Målsättningar:

  • Barnet ska ha provat doppa ansiktet
  • Barnet ska acceptera ryggläge
  • Föräldrar ska ha provat på ”vår andningsteknik”, d.v.s. inandning före dyk – hålla andan eller andas ut under ytan.
 • Föräldrar ska känna till några grunder gällande självräddning och livräddning.

Sillen

Denna kurs passar barn i ca 10-18 månaders ålder. Barn och förälder bör klara av målsättningen innan de flyttar upp till nästa grupp. Detta innebär att ni går denna grupp ca 3-4 gånger.

Målsättningar:

  • Barnet har lärt känna vattnets flytkraft samt klarar att hjälpa till att sparka sig uppåt/framåt
  • Föräldrarna litar på barnets förmåga och flytkraft så de vågar släppa barnet en kort stund med eller utan flythjälpmedel
  • Föräldrar och barn ska ha provat självräddning och livräddning ex. hålla i sig i stången vid kanten
  • Barnet har ökat dyktiden från tidigare nivå
 • Barnet ska ha provat att göra upprepade dyk efter varandra alt. dyk mot mål

Rockan

Denna kurs passar för barn i ca 1,5 – 2,5 års åldern. Barn och förälder bör klara målsättningen innan de flyttar upp till nästa grupp. Detta innebär att ni går denna grupp ca 4 gånger.

Målsättningar:

  • Barnet ska klara en kort sträcka med ”egen simning” under vattnet och utöka dyklängden till att successivt uppnå 3-5 sek.
  • Barnet ska klara av att ligga på rygg i vattnet med eller utan förälders hjälp.
  • Föräldrar och barn ska behärska serier av övningar och självräddningsövningar, t.ex. hoppa från kant – simma till stege – klättra upp.
 • Barnet ska kunna blåsa bubblor under vattnet.